Werkwijze

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dus ook statushouders, worden met een juiste en adequate begeleiding aan het werk geholpen waardoor ze uit de uitkeringssituatie komen en in een zelfstandig levensonderhoud kunnen voorzien.

De inzet is in uitvoerende banen binnen de zakelijke dienstverlening, logistiek, bouw en de productie-industrie.

Stabiel personeelsbestand

Het grote voordeel om met statushouders via BWorkz te werken is dat de wisseling op de werkvloer exponentieel afneemt. Uiteraard weet iedereen dat veel wisselingen niet goed zijn voor de stabiliteit van een organisatie. BWorkz werft in samenwerking met gemeentes statushouders die graag aan de slag willen binnen een vakgebied én daarbij de Nederlandse taal willen leren en verder opgeleid willen worden binnen het vakgebied. Dit alles zorgt voor meer stabiliteit in het personeelsbestand.

Goede voorbereiding

Na de selectie krijgen de vergunninghouders een gedegen opleiding. Tijdens en na deze opleiding kunnen ze worden ingezet in het werkveld. Deelnemers komen dus goed voorbereid aan het werk op de eerste dag. Als deelnemers nu aan het werk gaan, hebben zij al een voortraject doorlopen; zij hebben hun inburgering achter de rug en de eerste praktijkervaring opgedaan in het werkveld.

Zelfstandig inkomen

De statushouders hebben op termijn een zelfstandig inkomen waardoor ze kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Het voordeel is dat ze via een duurzame weg uit de uitkeringssituatie komen en een gewaardeerde plaats in de Nederlandse maatschappij verwerven. Gemeentes, die ons de kandidaten aanleveren, kunnen BWorkz zien als een betrouwbare partner die hen helpt om mensen duurzaam uit de uitkeringssituatie te krijgen.

Beproefde selectiemethode

Vergunninghouders worden geselecteerd via een beproefde selectiemethode. Deze manier van werven geeft een grote mate van zekerheid dat de medewerkers geschikt zijn en bereid zijn om te werken én aan het werk te blijven. Uiteindelijk kan het hen een vaste baan opleveren en krijgen ze goede hulp bij de inburgering binnen Nederland.

Taalvaardigheid

Steeds meer werkgevers investeren in de taalvaardigheid van hun medewerkers omdat dit de productiviteit van werknemers bevordert, de veiligheidsrisico's verkleint en de onderlinge communicatie met collega's op de werkvloer en met klanten bevordert. Een van de afspraken die worden gemaakt is dat er maar in één taal zal worden gecommuniceerd: in het Nederlands! Natuurlijk worden de statushouders goed ingelicht over de normen en waarden die gelden binnen het Nederlandse arbeidsproces. Hier worden ze blijvend in begeleid door BWorkz gedurende de eerste periode via job-coaching.

Social return

Bedrijven kunnen BWorkz zien als een vernieuwende partner die op een nieuwe manier vaste medewerkers aanbiedt. Daarnaast hebben bedrijven via deze weg een grote hulp bij het behalen van het quotum voor de inzet van social return. Nieuwe mensen tegen gunstige voorwaarden én vanuit de sociale gedachte. BWorkz is dus niet een reguliere uitzendorganisatie. BWorkz is een bedrijf dat mensen werft en ze plaatst binnen organisaties met een duidelijk sociaal karakter.

Verder leren

Binnen BWorkz wordt ruimte gegeven om verder te leren. Na het eerste half jaar kan, indien het niveau het toelaat, iedereen een BBL-traject niveau 2 starten. BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Deelnemers werken dan 4 dagen betaald in het bedrijf en gaan één dag per week naar school.

Wilt u meer weten over BWorkz?

Heeft u interesse om verder te praten en deze nieuwe manier van werven van gekwalificeerde medewerkers te onderzoeken?

Bel 088 3100 222, mail naar info@bworkz.nl of vul het onderstaande formulier in.